Překlady:

EnglishCzech

Reference a galerie


InformaceAV projekt CZ s.r.o.

Společnost s ručením omezeným AV projekt CZ s.r.o. byla založena 20.3.2009, IČ 287 62 738,
zápisem v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 26087. Tato společnost je v plném rozsahu právním nástupcem soukromého podnikatele
Aleše Vondráčka, IČ 701 79 573.
Převažující činností projekční kanceláře autorizovaného technika Aleše Vondráčka založené
v roce 2001, se, v rámci předmětu podnikání „projektová činnost ve výstavbě“, stalo především vypracování projektových dokumentací včetně inženýrské činnosti v oboru plynárenských zařízení - zásobování plynem a teplem, v čemž společnost AV projekt CZ s.r.o. pokračuje.
S ohledem na potřebu zajištění kompletního servisu projektových prací pro naše zákazníky je v současné době projektová činnost rozšiřována i na další inženýrské sítě např. vodovody a kanalizace.


Projekční kancelář AV projekt CZ s.r.o. nabízí zpracování projektových dokumentací v oborech:

  • Plynárenská zařízení, plyn
  • Teplo, vytápění
  • Vodohospodářské stavby (vodovody a kanalizace)

  • - k projektovým dokumentacím ve výše uvedených oborech zajišťujeme kompletní inženýrskou činnost
  • Územní plánování (v oborech zásobování teplem a plynem)

Projekce plynárenských zařízení.
Územní plánování
Vodohospodářské stavby
Ústřední vytápění
NTL, STL a VTL plynovody
Plynofikační studie a generely
Domovní plynovody OPZ